Oas El AB

Oas El

Vi är med er från ritning till färdigställt projekt.

OAS El AB är ett företag som specialiserat sig på service och installation i kontor, bostäder & villor. Vi har också utbildad personal inom fiberinstallationer och de arbeten som utförs är i huvudsak FTTH under nyproduktion och stamrenoveringar. Vi har även en bra kompetens inom fastighetsautomation där vi gärna hjälper er att ta fram en smart lösning för att uppnå en energieffektiv belysningstyrning i t ex trapphus och allmänna utrymmen.

Tele/Data

Fiber

Installationer

Kvalitet och service

Vi specialiserar oss på service och installationer

Företaget grundades år 2000 och är idag ett väl etablerat företag i Stockholm som bland annat arbetar tillsammans med större byggföretag. Under första kvartalet 2013 har vi blivit certifierade inom datanätverk i både koppar nät & fibernät. Strävan efter kompetens sker kontinuerligt med olika utbildningar för personalen i företaget. Vi är även KNX certifierade.

Miljöpolicy

Prioritering av miljömedvetna leverantörer, avfallssortering och praktiserandet av kretsloppstänkande. Där det är möjligt utför vi ett miljöarbete genom källsortering, samordning av transporter samt val av produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar även för att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan. Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt till avslutningsskedet och arbetar för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet.

Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet. OAS EL AB miljöarbete revideras fortlöpande för att kunna utvecklas och därigenom förbättras. Miljöpolicyn ses över och målen uppdateras. Vi eftersträvar god kvalité och ett väl utfört jobb för att tillgodo se kundernas krav.

Kontakta oss

 

 

Anders Nolbratt

VD

08-400 246 89

anders@oasel.se


Niclas Törnroos

Projektchef/Arbetsledare

Produktion & Data/Fiber

08-400 246 86

niclas@oasel.se

Joel Sundgren

Projektchef/Arbetsledare

Produktion & Service/Eftermarknad

08-400 246 88

joel@oasel.se

Aron Juhlin

Installatör

Projektering & Teknisk konsultation

08-400 246 85

aron@oasel.se